Gạch thiết kế xi măng cao cấp 01

Liên hệ

Lấy cảm hứng từ ba loại chất liệu bê tông, gỗ và ngói majolica, Tr3nd được biết đến như một ứng dụng kết hợp đặc sắc phù hợp với nhiều kích thước không gian.

SKU: SKU: 5808249716356 Categories: , , Tag:
0908246479